Gå til indhold

NB. Givet den nuværende sikkerhedssituation i Mali modtager ambassaden ikke praktikanter.

Kunne du tænke dig at komme i praktik på en bistandsambassade med fransk som arbejdssprog? Brænder du for udviklingssamarbejde og kulturmøde, så er et praktikophold ved ambassaden i Mali en unik chance for at få afprøvet dine akademiske og sproglige færdigheder i praksis. Bemærk at gode sprogkundskaber i fransk er et krav for at komme i praktik på ambassaden.


Formålet med praktikopholdet
Formålet med praktikopholdet er at bidrage til din udvikling og uddannelse. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel, kan praktikopholdet tilrettelægges derefter, men dette er ikke et krav fra ambassadens side. Du vil som praktikant blive tildelt en vejleder, som støtter og vejleder dig i det daglige arbejde på ambassaden.

Hvem kan komme i praktik
Du skal være dansk statsborger (eller have længerevarende fast tilknytning til Danmark) og være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Ansøgere der har afsluttet grunduddannelsen på universitetsniveau (eller tilsvarende) og som er i gang med en overbygning foretrækkes.

Arbejdsopgaver og ønskede kompetencer
Du vil som praktikant først og fremmest være tilknyttet et af ambassadens tre store sektorprogrammer, privatsektorprogrammet. Du vil assistere i møder med lokale samarbejdspartnere, udarbejde kontrakter, monitorere henvendelser fra danske og regionale firmaer, udarbejde statistikker, lave oversættelser mellem fransk, dansk og engelsk, redigere hjemmeside, herunder udarbejdelse af nyheder, og meget andet. Ved siden af arbejdet for privatsektorprogrammet må forventes en del arbejde med andre af ambassadens programmer, blandt andet god regeringsførelse, samt med ambassadens administration, herunder reception og arkivering. Desuden vil du under dit ophold fungere som primær kontaktperson for fellowshipprogrammet der formidler uddannelses - og forskningsstipendiater i Danmark for Danidas partnerlande.

Du er udadvendt, fleksibel og i stand til at arbejde selvstændigt. Arbejdssproget på ambassaden er primært fransk, hvorfor det er vigtigt, at dine sproglige forudsætninger er tilstrækkeligt gode allerede før praktikstart. Derudover er det vigtigt, at du kan begå dig på engelsk og er flydende i dansk skrift og tale. Du kan læse mere om ambassadens arbejdsopgaver på hjemmesiden www.bamako.um.dk.

Praktikforløbet
Et praktikforløb varer normalt 6 måneder men kan forlænges hvis det ønskes af begge parter. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt bidrag på 3000 kr. til dækning af udgifter til kost, logi og transport. Det er praktikantens ansvar at finde et sted at bo, men ambassaden er selvfølgelig behjælpelig med kontaktoplysninger m.m. vedrørende dette. Praktikanten har under opholdet ret til 2,08 dages ferie pr. måned.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning vedlagt CV og eksamensbeviser m.m. snarest muligt, med angivelse af hvornår du ville være interesseret i at starte.

Kontakt
Ambassade Royale de Danemark
Lots 94-95, Cité du Niger II
BP E1733 
Bamako, Mali 
E-mail: [email protected]  

/~/media/global/country/images/icons/adress%20info%20icons/a_icon.gif Send din praktikansøgning til [email protected]

undefined