Gå til indhold

Danida i Mali

Samarbejdsaftalen mellem Danmark og Mali blev underskrevet i november 2006. Det bilaterale samarbejde har fokus på fattigdomsbekæmpelse, økonomisk vækst og styrkelse af menneskerettigheder.

Allerede i 1990'erne samarbejdede Mali og Danmark om drikkevandsforsyning. I september 2006 tog Danmark skridtet videre og åbnede ambassaden, og de to lande har således siden da etableret et langsigtet samarbejde. 

Danmarks nuværende landeprogram for Mali dækker perioden fra 2017 til 2022. Målet er, at opnå bæredygtig fred og udvikling baseret på inklusiv og legitim regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne for det maliske folk. Landeprogrammet gennemføres via 3 tematiske programmer: 

  • Fremme af beskæftigelsen i den private sektor (260 millioner DKK) lanceret i 2019, med det formål at styrke inklusiv vækst stimuleret af den private sektor til at øge indkomsten og skabe job/selvstændige virksomheder 
  • Generel decentraliseringsstøtte (409 milioner DKK) med det formål at styrke borgernes deltagelse og forbedre leveringen af offentlige ydelser på lokalt niveau.
  • God regeringsførelse (Demokrati, Fred og Forsoning (294 milioner DKK) med det formål at fremme et mere fredeligt og modstandsdygtigt malisk samfund, med overholdelse af menneskerettighederne.

For yderligere informationer angående:
Det private sektor program, se her.

Landepolitikpapir for Mali her.

Landeprogrammet for Mali her.