Gå til indhold

Danida i Mali

Samarbejdsaftalen mellem Danmark og Mali blev underskrevet i november 2006. Det bilaterale samarbejde har fokus på fattigdomsbekæmpelse, økonomisk vækst og styrkelse af menneskerettigheder.

Allerede i 1990'erne samarbejdede Mali og Danmark om drikkevandsforsyning. I september 2006 tog Danmark skridtet videre og åbnede ambassaden, og de to lande har således siden da etableret et langsigtet samarbejde. 

På nuværende tidspunkt er ambassaden i gang med sit tredje program i Mali - et transitionsprogram for perioden 2015-2016. Det langsigtede, strategiske formål er at bidrage til udviklingen af en fredelig, inkluderende og legitim stat, der bekæmper fattigdom og arbejder for en styrkelse af menneskerettigheder.  

I overensstemmelse med målene og prioriteterne i den maliske regerings handlingsplan for 2013-2018 (Plan d'Action du Gouvernement; PAG 2013-2018) samt i den strategiske ramme for vækst fattigdomsbekæmpelse for Mali (Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté; CSCRP 2012-2017) ydes der støtte inden for følgende tematiske områder: 

  • Fremme af beskæftigelsen i den private sektor
  • Vand og sanitet
  • Generel budgetstøtte 
  • God regeringsførelse (Demokrati, Fred og Forsoning)

Du kan finde flere informationer om transitionsprogrammet her.

Danmark støtter også i samarbejde med Center for Kulturel Udvikling (CKU) et kulturprogram i Mali (2012-2016), der bl.a. arbejder for at støtte iværksættere og skabe beskæftigelse inden for musik, fotografi og film.