Gå til indhold

Danida i Mali

Danmark har haft udviklingssamarbejde med Mali siden 1990’erne. Siden 2006 har indsatsen været med base på den danske ambassade i Bamako.  Det danske fokus har været på fattigdomsbekæmpelse, økonomisk vækst og styrkelse af menneskerettigheder.

Siden 2022 har det danske udviklingssamarbejde fokuseret på styrkelse af civilsamfundet, privatsektorsamarbejde - især med henblik på unge entreprenører -  og stabiliseringsindsatser. Dertil kommer en række projekter og programmer, hvoraf nogle gennemføres i hele Sahel regionen for eksempel regionale stabiliserings- og klimaprogrammer. Andre programmer gennemføres i samarbejde med de danske NGO’er, der har en strategisk samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet. Endelig støtter Danmark et freds- og musiksamarbejde mellem det Jyske Musikkonservatorium og Musikakademiet i Bamako.

Danmarks nuværende landeprogram for Mali dækker perioden fra 2017 til midt 2023. Målet er, at opnå bæredygtig fred og udvikling baseret på inklusiv og legitim regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne for det maliske folk. Mali ventes at afholde demokratiske valg i 2024 og  udvalgte projekter fra landeprogrammet er blevet forlænget til midten af 2024.

Allerede i 1990'erne samarbejdede Mali og Danmark om drikkevandsforsyning. I september 2006 tog Danmark skridtet videre og åbnede ambassaden, og de to lande har således siden da etableret et langsigtet samarbejde. 

Danmarks nuværende landeprogram for Mali dækker perioden fra 2017 til 2022. Målet er, at opnå bæredygtig fred og udvikling baseret på inklusiv og legitim regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne for det maliske folk. Landeprogrammet gennemføres via 3 tematiske programmer: 

  • Fremme af beskæftigelsen i den private sektor (260 millioner DKK) lanceret i 2019, med det formål at styrke inklusiv vækst stimuleret af den private sektor til at øge indkomsten og skabe job/selvstændige virksomheder 
  • Generel decentraliseringsstøtte (409 milioner DKK) med det formål at styrke borgernes deltagelse og forbedre leveringen af offentlige ydelser på lokalt niveau.
  • God regeringsførelse (Demokrati, Fred og Forsoning (294 milioner DKK) med det formål at fremme et mere fredeligt og modstandsdygtigt malisk samfund, med overholdelse af menneskerettighederne.

For yderligere informationer angående:
Det private sektor program, se her.

Landepolitikpapir for Mali her.

Landeprogrammet for Mali her.