Gå til indhold

Ambassaden påbegyndte i 2015 et transitionsprogram for perioden 2015-2016. Det årlige udbetalingsbudget er ca. 175 mio kr. svarende til 154 mia FCFA.

Det kortsigtede formål med transitionsprogrammet er at bidrage til at lægge fundamentet for vedvarende fred og økonomisk fremgang. Det langsigtede formål er at bidrage til udviklingen af en fredelig, inkluderende og legitim stat, der bekæmper fattigdom og arbejder for at styrke menneskerettigheder i landet. Transitionsprogrammet følger en holistisk tilgang ift. Malis genopbygning og forfølger desuden aktivt tre ud af Danmarks fire strategiske prioritetsområder; Menneskerettigheder og Demokrati, Socialt Fremskridt samt Stabilisering og Beskyttelse.

Transitionsprogrammet består af fire tematiske programmer:

1) Fremme af beskæftigelse inden for den private sektor:

Den anden fase af det danske privatsektorprogram i Mali blev godkendt i 2013. Efterfølgende er der blevet foretaget en række justeringer af programmet mhp. at tage højde for prioriteter inden for grøn vækst og den menneskerettigheds-baserede tilgang. Implementeringsperiode er fra 2013 til og med 2018. Formålet med dette tematiske program er at fremme privatsektordrevet inklusiv vækst, der leder til forøget indkomst og skaber beskæftigelse. Programmet fokuserer på en række udvalgte værdikæder og dækker geografisk Mopti, Sikasso, Ségou og Bamako regionerne i Mali.

2) Vand og sanitet:

Det tematiske program for vand og sanitet vil i løbet af 2015-2016 konsolidere de resultaterne fra perioden 2010-2014. Programmet har fire prioriteter: (i) at sikre adgang til rent drikkevand gennem opbygning af de rurale og urbane vandinfrastrukturer, (ii) at forbedre sundhedssituationen via adgang til forbedrede sanitetsforhold (offentlige latriner) (iii) at sikre vedvarende infrastruktur via en styrkelse af management kapaciteter samt (iv) at sikre mere ligelig adgang til billigere og renere drikkevand, især for fattige husstande.

3) God Regeringsførelse (Demokrati, Fred og Forsoning):

Det tematiske program for demokrati, fred og forsoning vil bidrage til styrkelsen af den maliske befolknings modstandskraft, i særdeleshed for de mest udsatte grupper vedkommende, overfor de negative effekterne af den nuværende såvel som mulige fremtidige kriser. I denne kontekst fokuserer programmet også på at bidrage til at adressere de grundlæggende årsager til den nuværende krise bl.a. ved at arbejde med vedvarende fred og forsoning, adgang til retssystemet, styrkelse af nationalforsamlingens kapaciteter samt styrkelse af civilsamfundets kapaciteter inden for fortalervirksomhed og watch dog aktiviteter. 

4) Generel budgetstøtte:

Danmark vil fortsætte budgetstøtten til Mali i 2015-2016 gennem en række partnerskaber, mekanismer og procedurer etableret i samarbejde med EU. Formålet er at støtte implementeringen af regeringens handlingsplan (Plan d'Action du Gouvernement; PAG 2013-2018), der for sit vedkommende er skabt til at adressere the underliggende årsager til den nuværende krise i Mali. 

For flere information om de forventede og opnåede resultater af de tematiske programmer besøg Danida Open Aid.