Spring til indhold

Pas til børn

Med indførelsen af de nye pas i 2006 kan et barn ikke længere optages i forældres eller nærtståendes pas, men skal have eget pas.  Fra den 26 Juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas skal derfor have lavet eget pas hvis de skal rejse.

Pasregler er udarbejdet af justitsministeriet og administreres af politiet, se mere på politiets egen hjemmeside.

Pressemeddelelse: Pr. 26 Juli 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas.

Udstedelse af pas til børn

For at få udstedt et pas til et mindreårigt barn, skal begge forældre og barnet møde personligt op på ambassaden og medbringe barnets gamle pas eller originale fødselsattest samt to pasfotos (se krav til pasfotos). Der skal udfyldes to eksemplarer af ansøgningen om dansk rejsepas.

Oplysningerne afgives under ansvar efter straffelovens paragraf 163.

Er du eneforsørger og har forældremyndighed over barnet, skal der medbringes bevis for forældremyndigheden.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. 

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Gebyr for pas                                                                                                                

Der opkræves gebyr for pas. Se hvad det koster her.

Indfødsret  

Reglerne for dansk indfødsret kan ses her. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte ambassaden.