Spring til indhold

Bortkommet eller stjålet pas

Hvis du mister dit danske pas under ferieophold og derfor ikke kan vente 4-5 uger på at få udstedet et almindeligt dansk rejsepas, kan ambassaden udstede et provisorisk (midlertidigt) pas med gyldighed, til du kommer hjem til Danmark.

Provisorisk Pas (midlertidigt pas)
Danskere på besøg i Mali med fast bopæl i Danmark, der har mistet deres pas, kan få udstedt et provisorisk pas (men kun ved personlig henvendelse).


Forinden skal du på nærmeste lokale politistation have anmeldt tabet af passet og anmodet om en politirapport. Politirapporten medbringes til ambassaden sammen med 2 fotos i passtørrelse (se krav til pasfotos). Derudover skal der udfyldes et pasansøgningsskema.

Der opkræves gebyr for provisorisk pas.

NB.: Bemærk at tariffen er højere uden for almindelig åbningstid (se Udenrigsministeriets gebyrregler).

NB.: For børn under 18 år kræves forældrenes samtykke.