Spring til indhold

Mali i Tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2012. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 1.240.190 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 15.979.499 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 2,95 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 56,14 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 730 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) -0,84 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 995.580.017,09 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 62,30 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 121,10 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 80,91 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde