Spring til indhold

Danmark og Etiopien udvider vindsamarbejde

19.10.2018  15:31

Med ny aftale skyder Danmark yderligere syv millioner kroner ind i det dansk-etiopiske myndighedssamarbejde og energipartnerskab ”Accelerating Wind Power Generation in Ethiopia”, som forlænges til 2020. Projektet startede i 2017 og bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling af Etiopiens elforsyning med moderne vindenergi.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs og den etiopiske vand- og energiminister Seleshi Bekele Awulachew har netop underskrevet en aftale, som forlænger det dansk-etiopiske myndighedssamarbejde og energipartnerskab til udgangen af 2020. Projektet ”Accelerating Wind Power Generation in Ethiopia” har til formål at opbygge den etiopiske energisektor til gradvis omstilling til vindenergi. Etiopien er en P4G-partner og er i Danmark for at deltage i P4G-topmødet.

Udviklingsminister Ulla Tørnes siger:

”Jeg er glad for, at vi i dag kunne benytte lejligheden til at underskrive aftalen, der forlænger vores samarbejde inden for vindenergi frem til 2020. Denne aftale åbner op for flere private investeringer i den grønne omstilling i Etiopien og understøtter dermed også P4G’s målsætning om at udvikle og skalere offentlig-private partnerskaber for at nå FN’s verdensmål.”

Den danske støtte går specifikt til vindmåling med inddragelse af Energistyrelsens kompetencer inden for udbud af vindmølleparker til at udforme procedurer og rammevilkår for en omkostningseffektiv udbygning af vindenergi i Etiopien.

Den danske systemoperatør Energinet vil med etiopiske kollegaer arbejde sammen om indarbejdelse af vindenergi i stor skala i Etiopiens el-system. Her kan Etiopien drage nytte af Energinets store erfaring fra Danmark, hvor over 40 pct. af Danmarks elforbrug sidste år kom fra vindenergi. Derudover har Etiopien, ligesom i de nordiske el-systemer, store vandkraftressourcer, der kan bruges til at balancere det etiopiske el-system.

I forbindelse med underskrivningen af den nye aftale, har den etiopiske minister også besøgt flere vindmølleparker i Danmark og er meget tilfreds med det forlængede samarbejde med Danmark. Den etiopiske vand- og energiminister udtaler således:

”Jeg ønsker at sende en stor tak til den danske regering for at støtte kapacitetsopbygningen i Etiopien gennem vores stærke energisamarbejde. Jeg er meget tilfreds med dagens aftale, som forlænger vores partnerskab frem til slutningen af 2020, hvilket samtidig udvides til at omfatte en større integration af bæredygtig energi med specielt fokus på vindenergi. Programmet vil fortsat understøtte den etiopiske udvikling mod en robust grøn vækstøkonomi baseret 100 pct. på bæredygtig energi”.

Samarbejdet med Etiopien om støtte til at udvikle et marked for vindmøller vil også åbne muligheden for øget dansk eksport. Moderne og effektive danske vindmølleløsninger kan være med til at tiltrække internationale investorer og banker baseret på høj grad af teknologisk effektivitet og holdbarhed.

Implementeringen af programmet bliver løbende administreret i samarbejde mellem den danske ambassade i Addis Ababa, Energistyrelsen, Energinet.dk, Verdensbanken, samt relevante etiopiske myndigheder.

Kontakt

Natasha Guman, presserådgiver
+ 45 61 97 91 33